Zdawanie spisów gołębi młodych 2019r.

Informujemy, iż w dniu 12.08.2019r. odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu z Prezesami Oddziałów ds lotowych w siedzibie Okręgu, na które Oddziały zobowiązane są dostarczyć spisy z całości gołębi młodych, spisy gołębi derby (olimpijskie 15 sztuk gołębi) oraz plany lotowe gołębi młodych.

Zarząd Okręgu