Filtr
  • Dostarczenie reprezentacji na 65 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowychrodę

    Informujemy, iż gołębie które zakwalifikowały się do reprezentacji Okręgu na 65 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych, należy dostarczyć w środę (07.01.2015) w godzinach 1430-1500 do siedziby Okręgu ul. Cisowa 43. Reprezentacja Okręgu liczy 41 sztuk gołębi i stanowią ją następujące gołębie:

    pdfstandard     

    pdfsport     

    W tym roku wystawa Ogólnopolska odbywać się będzie w Kielcach ul. Zakładowa 1.